DJELATNOSTI


Čime se bavimo?

ODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o.


  • Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje spremnika za naftu, naftne derivate i plin
  • Strojarsko održavanje naftnih, energetskih i petrokemijskih postrojenja
  • Izgradnja i sanacija svih vrsta cjevovoda
  • Izrada i montaža čeličnih konstrukcija
  • Hot-Tapping - izrada priključaka na cjevovodima i spremnicima u radu