REFERENCE


Upoznajte naše partnere

Siemens d.o.o.

 • Izvođenje strojarskih radova proširenje glavne pumpaonice s filterskom i mjernom stanicom kao dio građevine dogradnja rezervoarskog prostora za sirovu naftu i naftne derivate na Terminalu Omišalj - otok Krk
 • Instalacija senzora mjerenja gustoće na postojeći manipulativni cjevovod
 • Izvođenje strojarskih radova na projektu poboljšanja mjerenja na sustavu baklji u Rafineriji nafte Rijeka
 • Izvođenje strojarskih radova rekonstrukcije građevne infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina - manipulativni cjevovodi na Terminalu Sisak - spoj sa spremnicima INA - Rafinerija nafte Sisak

Sky office

 • Montažno zavarivački radovi na čeličnoj konstrukciji
 • Izvođenje bravarskih i zavarivačkih radova

Impol TLM

 • Izvođenje cjevarskih, bravarskih i zavarivačkih radova na strojarskom održavanju pogona valjaonice u Šibeniku
 • Izvođenje montaža na strojarskom održavanju pogona valjaonice u Šibeniku
 • Instalacija nove peći P-63 u pogonu valjaonice u Šibeniku, strojarska i elektro montaža kompletne instalacije peći P-63, manipulatora na ulazu, manipulatora na izlazu, rashladne vode i komprimiranog zraka, montaža pristupnih mostova preko valjačkih pruga
 • Izvođenje remonta stroja V-24 u pogonu valjaonice u Šibeniku
 • Instalacije SALICO linije u pogonu Šibenik, strojarska i elektro montaža kompletne instalacije linije za proizvodnju, montaža zaštitnih ograda